น้ำท่วมพม่า

เวลา:2019-05-20
author:郏缓设

เด็กชายย้ายเรือของเขาไปยังหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนอกเมือง Zalun เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศพม่าวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ประธานาธิบดีพม่าเรียกร้องให้ผู้คนออกจากพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำทางตอนใต้ที่มีน้ำฝนไหลผ่านทำให้เกิดน้ำท่วม ขู่ว่าจะเกิดอุทกภัยครั้งต่อไปเนื่องจากแม่น้ำมีระดับสูงถึงอันตราย REUTERS / Soe Zeya Tun

เด็กชายย้ายเรือของเขาไปยังหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนอกเมือง Zalun เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศพม่าวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ประธานาธิบดีพม่าเรียกร้องให้ผู้คนออกจากพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำทางตอนใต้ที่มีน้ำฝนไหลท่วมทำให้ประเทศไหล ... มากกว่า

เด็กชายย้ายเรือของเขาไปยังหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนอกเมือง Zalun เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศพม่าวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ประธานาธิบดีพม่าเรียกร้องให้ผู้คนออกจากพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำทางตอนใต้ที่มีน้ำฝนไหลผ่านทำให้เกิดน้ำท่วม ขู่ว่าจะเกิดอุทกภัยครั้งต่อไปเนื่องจากแม่น้ำมีระดับสูงถึงอันตราย REUTERS / Soe Zeya Tun
ปิด
1/20
ผู้หญิงคนหนึ่งเก็บน้ำฝนที่บ้านของเธอในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนอกเมือง Zalun เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศพม่าวันที่ 6 สิงหาคม 2015 REUTERS / Soe Zeya Tun

ผู้หญิงคนหนึ่งเก็บน้ำฝนที่บ้านของเธอในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนอกเมือง Zalun เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศพม่าวันที่ 6 สิงหาคม 2015 REUTERS / Soe Zeya Tun

ผู้หญิงคนหนึ่งเก็บน้ำฝนที่บ้านของเธอในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนอกเมือง Zalun เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศพม่าวันที่ 6 สิงหาคม 2015 REUTERS / Soe Zeya Tun
ปิด
2/20
บ้านถูกพบในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนอกเมือง Zalun เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศพม่าวันที่ 6 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

บ้านถูกพบในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนอกเมือง Zalun เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศพม่าวันที่ 6 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

บ้านถูกพบในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนอกเมือง Zalun เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศพม่าวันที่ 6 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun
ปิด
3/20
ผู้คนนั่งที่บ้านในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนอกเมือง Zalun เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศพม่าวันที่ 6 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

ผู้คนนั่งที่บ้านในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนอกเมือง Zalun เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศพม่าวันที่ 6 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

ผู้คนนั่งที่บ้านในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนอกเมือง Zalun เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศพม่าวันที่ 6 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun
ปิด
4/20
ชายคนหนึ่งนั่งเรือในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนอกเมือง Zalun เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศพม่าวันที่ 6 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

ชายคนหนึ่งนั่งเรือในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนอกเมือง Zalun เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศพม่าวันที่ 6 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

ชายคนหนึ่งนั่งเรือในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนอกเมือง Zalun เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศพม่าวันที่ 6 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun
ปิด
5/20
ผู้ประสบอุทกภัยยืนอยู่ในวัดที่ใช้เป็นค่ายผู้ลี้ภัยชั่วคราวในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนอกเมือง Zalun เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศพม่าวันที่ 6 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

ผู้ประสบอุทกภัยยืนอยู่ในวัดที่ใช้เป็นค่ายผู้ลี้ภัยชั่วคราวในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนอกเมือง Zalun เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศพม่าวันที่ 6 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

ผู้ประสบอุทกภัยยืนอยู่ในวัดที่ใช้เป็นค่ายผู้ลี้ภัยชั่วคราวในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนอกเมือง Zalun เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศพม่าวันที่ 6 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun
ปิด
6/20
เหยื่อน้ำท่วมติดหัวของเขาลงจากน้ำที่บ้านของเขาในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนอกเมือง Zalun เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศพม่าวันที่ 6 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

เหยื่อน้ำท่วมติดหัวของเขาลงจากน้ำที่บ้านของเขาในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนอกเมือง Zalun เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศพม่าวันที่ 6 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

เหยื่อน้ำท่วมติดหัวของเขาลงจากน้ำที่บ้านของเขาในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนอกเมือง Zalun เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศพม่าวันที่ 6 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun
ปิด
7/20
ผู้ชายแห่กันไปตามถนนที่น้ำท่วมที่เมือง Kalay ที่ Sagaing Division เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 พม่าได้ขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารที่พักและเสื้อผ้าชั่วคราวสำหรับผู้คนกว่า 210,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ REUTERS / Soe Zeya Tun

ผู้ชายแห่กันไปตามถนนที่น้ำท่วมที่เมือง Kalay ที่ Sagaing Division เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 พม่าได้ขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อช่วยจัดหาอาหารที่พักพิงชั่วคราวและเสื้อผ้าให้กับผู้คนกว่า 210,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ผู้ชายแห่กันไปตามถนนที่น้ำท่วมที่เมือง Kalay ที่ Sagaing Division เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 พม่าได้ขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารที่พักและเสื้อผ้าชั่วคราวสำหรับผู้คนกว่า 210,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ REUTERS / Soe Zeya Tun
ปิด
8/20
ผู้คนมองไปที่ด้านหน้าของบ้านที่ถูกน้ำท่วมของพวกเขาที่เมือง Kalay ที่แผนก Sagaing วันที่ 2 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

ผู้คนมองไปที่ด้านหน้าของบ้านที่ถูกน้ำท่วมของพวกเขาที่เมือง Kalay ที่แผนก Sagaing วันที่ 2 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

ผู้คนมองไปที่ด้านหน้าของบ้านที่ถูกน้ำท่วมของพวกเขาที่เมือง Kalay ที่แผนก Sagaing วันที่ 2 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun
ปิด
9/20
เด็กชาวโรฮิงยาถูกวาดภาพผ่านที่พักพิงที่เสียหายในค่ายโรฮิงยา IDP นอกเมือง Sittwe รัฐยะไข่ 4 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

เด็กชาวโรฮิงยาถูกวาดภาพผ่านที่พักพิงที่เสียหายในค่ายโรฮิงยา IDP นอกเมือง Sittwe รัฐยะไข่ 4 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

เด็กชาวโรฮิงยาถูกวาดภาพผ่านที่พักพิงที่เสียหายในค่ายโรฮิงยา IDP นอกเมือง Sittwe รัฐยะไข่ 4 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun
ปิด
10/20
ผู้หญิงคนหนึ่งเดินลุยน้ำท่วมถนนในหมู่บ้านที่เมือง Kawlin เขต Sagaing ประเทศพม่า 23 กรกฎาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

ผู้หญิงคนหนึ่งเดินลุยน้ำท่วมถนนในหมู่บ้านที่เมือง Kawlin เขต Sagaing ประเทศพม่า 23 กรกฎาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

ผู้หญิงคนหนึ่งเดินลุยน้ำท่วมถนนในหมู่บ้านที่เมือง Kawlin เขต Sagaing ประเทศพม่า 23 กรกฎาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun
ปิด
11/20
ชาวโรฮิงยาผ่านเวลาของพวกเขาในที่พักพิงที่ได้รับความเสียหายในค่ายผู้ลี้ภัยโรฮิงยา IDP นอกเมือง Sittwe รัฐยะไข่เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

ชาวโรฮิงยาผ่านเวลาของพวกเขาในที่พักพิงที่เสียหายในค่ายโรฮิงยา IDP นอกเมือง Sittwe รัฐยะไข่เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

ชาวโรฮิงยาผ่านเวลาของพวกเขาในที่พักพิงที่เสียหายในค่ายโรฮิงยา IDP นอกเมือง Sittwe รัฐยะไข่เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun
ปิด
12/20
เจดีย์ที่เห็นในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมที่เมือง Kalay ที่ Sagaing Division 2 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

เจดีย์ที่เห็นในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมที่เมือง Kalay ที่ Sagaing Division 2 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

เจดีย์ที่เห็นในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมที่เมือง Kalay ที่ Sagaing Division 2 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun
ปิด
13/20
ชาวโรฮิงยาผ่านเวลาของพวกเขาในที่พักพิงที่เสียหายในค่ายโรฮิงยา IDP นอกเมือง Sittwe รัฐยะไข่เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

ชาวโรฮิงยาผ่านเวลาของพวกเขาในที่พักพิงที่ได้รับความเสียหายในค่ายผู้ลี้ภัยโรฮิงยา IDP นอกเมือง Sittwe รัฐยะไข่เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

ชาวโรฮิงยาผ่านเวลาของพวกเขาในที่พักพิงที่ได้รับความเสียหายในค่ายผู้ลี้ภัยโรฮิงยา IDP นอกเมือง Sittwe รัฐยะไข่เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun
ปิด
14/20
ผู้อยู่อาศัยนั่งเรือในพื้นที่ที่น้ำท่วมเนื่องจากพวกเขาช่วยส่งมอบหมู่บ้านในเขตเมือง Kawlin เขต Sagaing ประเทศพม่าวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

ผู้อยู่อาศัยนั่งเรือในพื้นที่ที่น้ำท่วมเนื่องจากพวกเขาช่วยส่งมอบหมู่บ้านในเขตเมือง Kawlin เขต Sagaing ประเทศพม่าวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

ผู้อยู่อาศัยนั่งเรือในพื้นที่ที่น้ำท่วมเนื่องจากพวกเขาช่วยส่งมอบหมู่บ้านในเขตเมือง Kawlin เขต Sagaing ประเทศพม่าวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun
ปิด
15/20
ผู้ชายซ่อมแซมหลังคาบ้านของพวกเขาในเมือง Mrauk-U รัฐยะไข่ 4 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

ผู้ชายซ่อมแซมหลังคาบ้านของพวกเขาในเมือง Mrauk-U รัฐยะไข่ 4 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

ผู้ชายซ่อมแซมหลังคาบ้านของพวกเขาในเมือง Mrauk-U รัฐยะไข่ 4 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun
ปิด
16/20
คนงานกู้ภัยทำการขนส่งศพของบุคคลที่เสียชีวิตจากพายุบนเรือในเมือง Mrauk-U รัฐยะไข่ 4 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

คนงานกู้ภัยทำการขนส่งศพของบุคคลที่เสียชีวิตจากพายุบนเรือในเมือง Mrauk-U รัฐยะไข่ 4 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

คนงานกู้ภัยทำการขนส่งศพของบุคคลที่เสียชีวิตจากพายุบนเรือในเมือง Mrauk-U รัฐยะไข่ 4 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun
ปิด
17/20
สุนัขยืนบนหลังคาบ้านในหมู่บ้านน้ำท่วมที่เมือง Kalay ที่ Sagaing Division วันที่ 2 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

สุนัขยืนบนหลังคาบ้านในหมู่บ้านน้ำท่วมที่เมือง Kalay ที่ Sagaing Division วันที่ 2 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

สุนัขยืนบนหลังคาบ้านในหมู่บ้านน้ำท่วมที่เมือง Kalay ที่ Sagaing Division วันที่ 2 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun
ปิด
18/20
มุมมองทางอากาศของหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมในเขตการปกครอง Kalay ที่ Sagaing Division วันที่ 2 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

มุมมองทางอากาศของหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมในเขตการปกครอง Kalay ที่ Sagaing Division วันที่ 2 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

มุมมองทางอากาศของหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมในเขตการปกครอง Kalay ที่ Sagaing Division วันที่ 2 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun
ปิด
19/20
ผู้ชายนั่งอยู่หน้าบ้านที่ถูกน้ำท่วมที่เมือง Kalay ที่ Sagaing Division วันที่ 2 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

ผู้ชายนั่งอยู่หน้าบ้านที่ถูกน้ำท่วมที่เมือง Kalay ที่ Sagaing Division วันที่ 2 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun

ผู้ชายนั่งอยู่หน้าบ้านที่ถูกน้ำท่วมที่เมือง Kalay ที่ Sagaing Division วันที่ 2 สิงหาคม 2558 REUTERS / Soe Zeya Tun
ปิด
20/20