กษัตริย์เยี่ยมกองเกราะที่สาม

เวลา:2019-07-29
author:舜煸

อัมมาน - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอับดุลลาห์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพจอร์แดน - กองทัพอาหรับได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองทหารที่สามของกษัตริย์อับดุลลาห์ที่สองเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งโดยที่ปรึกษาทางทหารของกษัตริย์และประธานพล. อ. มาชาลอัลซาเบนผู้บัญชาการทหารสูงสุดและได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนก

พระมหากษัตริย์ทรงชมเชยกองกำลังติดอาวุธขั้นสูง